Skip to content

Cilat janë efektet anësore të trajtimit të stretchmarks?

stretchmarks

Efektet anësore të trajtimit të stretchmarks janë vetëm lokale, të përkohshme deri në 1 javë dhe vetëm estetike dhe respektivisht, sipas procedurave, konsistojnë në:

    • Nxirje
    • Enjtje
    • Skuqje

  • Nxehtësi lokale
  • Njolla kafe
  • Ndjeshmëri të përkohshme

Shkruar nga Dr. Rudina Thanasi

Related News