Seksualiteti dhe Venerologjia

ABC-ja e diagnostikimit dhe trajtimit të sëmundjeve seksualisht të transmetueshme për një shëndet të mirë, jetë seksuale të shëndetshme dhe shtatzani të suksesshme. Një vështrim mbi seksin, seksualitetin dhe ndërveprimin njerëzor si mënyra më e mirë e parandalimit të SST-ve. Miti urban i himenit. Faktori X.Çfarë sekretesh zbulojnë për ne nobelistët dhe perspektivat në mjekësinë e së ardhmes? Disa njohuri mjekësore për rritjen e imunitetit dhe vitalitetit. Libri që po sjellim pranë jush është një guidë e përgjithshme mbi venerologjinë dhe shumë nga sëmundjet që përfshihen në këtë lëmë të mjekësisë. Në radhë të parë, ai do të shërbejë si udhëzues dhe manual për mjekët specialistë dhe jo vetëm ata, por të gjithë mjekët, specialitetet e të cilëve ndërthuren me venerologjinë: që nga dermatologët, nefrologët, kirurgët, stomatologët e deri te patologët dhe mjekët e kirurgjisë estetike.

Në fund të këtij libri, secili do ta kuptojë që, ashtu sikundërse organet e veçanta të trupit janë pjesë e një të tëre, ashtu edhe degët e ndryshme të mjekësisë kanë lidhje organike të pashmangshme me njëra-tjetrën, ndaj dhe kjo fushë e mjekësisë që po trajtojmë këtu ka lidhje të dukshme e sidomos të padukshme me secilën nga simotrat e veta.Gjithashtu, ai është një përshkrues i imtësishëm edhe për pacientët kureshtarë dhe të interesuar, të cilët e shohin kujdesin ndaj shëndetit si një element të rëndësishëm për të cilin duhet përkujdesur çdo ditë dhe jo vetëm atëherë kur sëmuremi. Është një manual i domosdoshëm për çdo njeri që kujdeset për veten dhe jo vetëm për të, por edhe për partnerin, dhe familjen e tij. Besoj dhe kam bindjen se do të jetë një orientim shumë i vlefshëm për këdo që mendon se, ashtu si të gjithë qeniet njerëzore, jemi vulnerabël dhe të prekshëm ndaj çdo sëmundjeje që, ndonjëherë, po të mos e provonim vetë, mendonim se nuk mund të ekzistonte ndonjëherë.

Bli Librin: https://www.smashwords.com/books/view/693889

Bibliografia

Venus (zeiț) Anca BalaciMic dicționar de mitologie greacă și romană, Editura Mondero, București, 1992

George Lăzărescu, Dicționar de mitologie, Casa Editorială Odeon, București, 1992

Victor Kernbach, Dicționar de mitologie generală, București, Albatros, 1995

J.C. Belfiore, Dictionnaire de mythologie grecque et romaine, Paris, Larousse, 2003

Legături externe

Venus cea dezbracata de prejudecati, 20 februarie 2008, Revista

Pashko Vasa “E vërteta mbi Shqipërinë dhe shqiptarët”

(aferdite= afer dites = ylli i mengjesit)

Elsie, Robert.“The Christian Saints of Albania”.

Balkanistica. American Association for South Slavic Studies.

“The third saint to be mentioned about the Albanians is rather special because, strictly speaking, she does not really exist.

Saint Veneranda, Albanian Shënepremte or Prende, known in Geg dialect as Prenne or Petka – Greek Paraskevi, Ag. Paraskeuhv, Romanian Sfânta Paraschiva, was originally a pre-Christian deity and came to be identified by the Catholic Church with Saint Anne, mother of the Virgin Mary. In Albania, she is known at any rate as Saint Veranda.”

Nuit Isis“, The Mayan Venus Calendar and the Golden Proportion

Written for a metaphysical magazine from Oxford England, August 1992.

Fleming  Colebrook, L.(1956). “Alexander Fleming 1881-1955”.

Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society.

The Nobel Foundation. 1945. Retrieved 27 March 2011

Philadelphia Enquirer, 17 July 1945: Brown, Penicillin Man, note 43 to Chapter 2

“Alexander Fleming – Time 100 People of the Century”Time. 29 March 1999

BachohoveMyth, Religion, and Mother Right: Selected Writings of J. J. Bachofen 1861

VatsyanaKama Sutra Perkthyesi Sir Richard burton.

Common misconceptions about Kama Sutra. “The Kama Sutra is neither exclusively a sex manual nor, as also commonly used art, a sacred or religious work. It is certainly not a tantric text. In opening with a discussion of the three aims of ancient Hindu life – dharmaartha and kama – Vatsyayana’s purpose is to set kama, or enjoyment of the senses, in context. Thus, dharma or virtuous living is the highest aim, artha, the amassing of wealth is next, and kama is the least of three.” —Indra Sinha.

McConachie, James (2007). The Book of Love: In Search of the Kamasutra. London: Atlantic Books

Sinha, Indra (1999). The Cybergypsies. New York: Viking

Daniélou, Alain (1993). The Complete Kama Sutra: The First Unabridged Modern Translation of the Classic Indian TextInner Traditions

Doniger, Wendy; Sudhir Kakar (2002). Kamasutra. Oxford World’s Classics. Oxford University Press.

Flood, Gavin (1996). An Introduction to Hinduism.

Sri Sri Yuktesuar Giri. The Holly Science / 1894/ i perkthyer nga edicioni i 1949

Yogananda. “Crist Conciousness”

The I CHING or” The book of Changes”/The Richard Wilhelm Translation renderet into English by Carl F. Baynes/ Forward by C. G Jung/ Preface of Thierd

Edition by Hellmut Wilhelm/ Bollinger Series XIX/ Princeton University Press/ 19050, 1967, renewed 1977.

 Swami VIVEKANANDAlectures on the BHAGAVAD GITA.Lectures on the Bhagavad GITA 1900

“Dermatology Secrets Plus” J. E. Fitzpatrick J. G Morelli, MD, ELSEVIER MOSBY Fourth Edition 2011

Manual of Dermatologic Therapeutics” Kenneth An Arndt. Kathryn E Bowers

“Impilactiile Infectilor Veneriene In Patologia Generale” Dr. Gheorghe Bucur, Conf. Dr. Calin Giurcaneanu, Dr. Letitia Gheorghe. Editura Celsius Bucuresti 2002

Compediu De Dermatologie” Prof. Dr. Dan Forsea

Nena O’Neil dhe George O’Neil, “Open Marriage”. “Në vitet 1972,

Premtimi i Marteses” Nena O ‘Neil 1977

“The Joy of Sex” (Kënaqësitë e seksit) e Alex Comfort filloi një revolucion në sjelljen seksuale dhe

God-fearing moral standard of yesterday” New Your Time magazine 1988

Sir Dr. Phd. PhD David Hawkins Librat dhe video internet.

Kirschvink, J.L. (1997). “Magnetoreception: homing in on vertebrates“. Nature.390 (6658): 339–340. Bibcode:1997Natur. 390..339Kdoi:10.1038/36986

“Emotional Inteligenc” Daniel Goleman 1999

“Biology of Belief” Bruce Liptton 2008

The John Day Company, 1971)

“Scientific Discoveries”. Música Prenatal

Frederico, Gabriel (1998). “Prenatal Music Therapy” (PDF). IMSPD (International Music Society for Prenatal Development).

Whitwell, Giselle. “Benefits”. Center for Prenatal & Perinatal Music. Center for Prenatal & Perinatal Music.

Weir, Kirsten (2012). “The Beginnings of Mental Illness”.American Psychological Association.

Chang, Mei-Yueh; Chen, Chung-Hey; Huang, Kuo-Feng (2008). “Effects of Music Therapy on Psychological Health of Women during Pregnancy”. Journal of Clinical Nursing.

Nayak, S; et al. (2000). “Effect of music therapy on mood and social interaction among individuals with acute traumatic brain injury and stroke”. Rehabilitation Psychology.

Loewy, Joanne; Stewart, Kristen; Dassler, Ann-Marie; Telsey, Aimee; Homel, Peter (April 15, 2013). “The Effects of Music Therapy on Vital Signs, Feeding and Sleep in Premature Infants”. Pediatrics. 131: 902–912. doi:10.1542/peds.2012-1367.

Meadows, Anthony (2011). Developments in Music Therapy Practices: Case Study Perspectives. New Hampshire: Barcelona Publishers. ISBN 978-1-891278-75-4.

Sir dr PHD PHD D Hawkins https://www.youtube.com/watch?v=3I70hVAEs-o

Power vs ForcesDavide R Hawkins, Hay House 1995

Boyer S Boyer K Update on TORCHES infecti ons in the newborn infant, NewBorn INFANT NURS Rev 4:70-80, 2004

Corey L Wald A: Maternal and neonatal herpes simplex virus infections, N Engl J Med 361:1376-1385, 2009

Kohl S: Herpes simplex virus. In Berhman R, Kliegman R, Jenson H, editors: Nelson textbook of pediatrics. Philadelphia, 2004, WB Saunders, pp 1051-1057

Jacobs RF: Neonatal herpes simplex virus infections, Semin Perinatol 22:64-71,1998.

Fitzpatrick T, wolff, Johnson RA, Suurmond D: Fitzpatrick’s color atlat and sinopsis of clinical dermatology, ed 5, New York, 2005.

Seward J Watson B, Peterson C, et al, Varicella disease after introduction of varicela vacine in USA 1995-200 JAMA 287:606-611, 2002

Holland KE, Galbraith SS, Drolet BA, Neonatal violaceus skin lesions: expending the differencial of the ” bluberry muffin babay” Adv Dermatol 21:153-192, 2005.

Smith Ck, Arvin AM: Varicella, In fetus and newbourn, Semin Fetal Neonatal Med 14:209-207, 2009

Arvin A: Varicella -zoster virus. long SS, Pickering LK, Prober CG, editors. Principles and pactrice of pediatric infectious diseases, New York, 2003, Curchill Livingstone, pp, 1004-10049

Hicks T, Fowler K, Richardson M, et al, Congenital CMV infections and neonatal auditory screening, J, Pediatr 123:779-782, 1993

Tolfenstam T, broliden K, Parvovirus B19 infection, Semin Fetal Neonatal Med 14:218-221, 2009

Maldonado Y: Rubella. In BehmanR, Kliegman R, Jensohn H editor; Nelson textbook of pediatrics, Philadelphia, 2004, WB Saunders pp, 1032-1034

Devries J: The ABC of CMV, Adv Neonatal Care 7:248-255, 2007

Wetson WL Lane at Morelli JG, Color Textbook of pediatric dermatology, St Louis, 2002, Mosby.

Hepburn I: Pregnancy- associated liver Disorders, Dig Dis 53: 2334-2358, 2008

Geenes V, Williamson C: Intrahepatic Cholestasis of pregnancy, World J Gastroenterol 15 (17): 2049-2066, 2009

Ambros- Rudolph Cm, Mulleger RR, Vaughan- Jones SA et al: The specific dermatoses of pregnancy revised and reclasified: results of retrospective tow center studies on 505 pregnant patients, J Am Acad Dermatol 54(3): 395-404, 2006

lim KS. TangMB, Nq PP: Impetigo herpetiformis- a rare dermatosis of pregnancy associated with prenatal complications, Ann Acad Med Singapore 34(9):565-568 2005

Winton GB: Skin Diseases agravated by pregnancy, J Am Acad Dermatol 20:1-13, 1989

Qumeish OY, AL-Fouzan AW: Micellanous diseases affected by pregnancy, Clin Dermatol 24(2): 113-117, 2006