Skip to content

Stretchmarks – Si funksionon? 

1435-Stretch_Marks-732x549-thumbnail-700x525

Për të trajtuar stretchmarks me rezultate shumë të mira, duhen marre në shqyrtim të gjithë faktorët etiopatogjenikë dhe sëmundjet apo predispozitat personale dhe familjare.

Në rastin e nevojshëm, rekomandohen konsulta tek specialisti i fushës së patologjisë mbështetëse dhe nëse është nevoja, bashkëpunim. Rekomandohen disa analiza për të depistuar shkakun kryesor dhe ekuilibrin hormonal.

Shkruar nga Dr. Rudina Thanasi

Related News