Skip to content

AI QË KENAQ TË TJERËT.

photodune-5273390-plastic-surgeon-or-doctor-with-patient-xs

Ky pacient i drejtohet kirurgjisë, për motive se prindi apo bashkëshorti/ja, do ta pëlqenin më shumë sikur…. Shpesh tek kirurgu estetike apelojnë pacientë me DISMORFIC DISORDERS., pacienti që ka një përshtypje ndryshe nga të tjerët, për pjesë të veçanta të trupit të tij, apo rrallë herë, për të gjithë trupin.

Ky është pacienti absolutisht jo! Është detyra e kirurgut estetik, ta indetifikojë dhe ta dërgojë tek psikiatri, specialisti në këtë fushë. Me një bashkëpunim të mirë, (pas trajtimit tek psikiatri), me një psikolog të kualifikuar edhe pacienti me Dismorfizëm D, mund të marrë ndihmë nga kirurgia estetike. Ka shumë studime që tregojnë se apelimi tek kirurgu estetik i këtij pacienti dhe bërja koshient me patologjinë, janë bërë shkak për trajtimin dhe shërimin e pacientit.

Shkruar nga Dr. Rudina Thanasi

Related News