Skip to content

Filtrumi i buzëve

philtrum

Filtrumi i buzeve, shpesh i neglizhuar apo i mbi injektuar, me moshën sheshohet dhe zbehet.

Forma e filtrumit : Përgjegjëse për diferencen gjinore (femër / mashkull) në fytyrë. Jo rrallë të shtyrë nga dëshira për t’u dukur më të rinj, më të bukur të frymëzuar nga modele televizive disa pacientë insistojnë të kenë një filtrum shumë proeminent specifik mashkullor edhe kur nuk është ky qëllimi final.

Pas një nderhyrjeje të tillë, për të risjellë feminitetin në fytyrë, është një rrugë e gjatë dhe e përsëritur. Nësë ky faktor nuk observohet dhe neglizhohet, futyra padashur transfigurohet.

Pacientja në foton e mësipërme ka filtrumin perfekt feminin.

Shkruar nga Dr. Rudina Thanasi

Related News