Skip to content

Gjysëm Profil: Konsiderata në Trajtimin Estetik

183726-e1489433790844-circle

Gjysëm profili tregon moshën. Një nga arsyet që një procedurë estetike dështon. Pacienti duket qesharak dhe ndonjëherë edhe më i plakur megjithëse ka bërë një ndërhyrje estetike mjekësisht korrekte, është pikërisht mos marrja në konsidetatë e gjysëm profilit.

Këtu dallon graviteti, renia e tonusit të lëkurës dhe tendenca natyrale e karakteristikave të fytyrës si pjesë e evoluimit në moshë drejt qendrës. Në gjysëm profil jo vetëm duhet marrë në konsideratë mosha po po ashtu duhet të jetë në të njejtin nivel me pamjen ballore dhe profilin por duhet konsideruar dhe dinamika e lëvizjeve të muskujve të fytyrës.

Shkruar nga Dr. Rudina Thanasi

Related News