Skip to content

Cilat janë shkaqet e rënies së flokut?

male-pattern-hair-loss-750x430

Shkaqet e renies se flokut janë me natyrë të shumëllojshme: metabolike, hormonale, autoimune, sëmundje kutanate, sëmundje sistemike kronike, sëmundje neurologjike, sëmundje neuropsiqike, sëmundje infektive, etj.

Patologjia e rënies së flokut si rregull është shumë komplekse, rrallëherë po u kap që në fazat e fillimit mund të jetë e thjeshtë, por kushdo qoftë patologjia, procesi i rënies është gjithmonë autoimun. Trupit i duken të huaja bulbet e tij të flokut. Në disa raste, rënia e flokut mund të vijë pas një sëmundjeje kutanate (të lëkurës) apo sistemike, si: lupus ertematos, lichen, infeksione me kërpurdha, lichenifikime, tiroide, etj. Për një trajtim të suksesshëm është thelbësore gjetja e shkakut apo shkaqeve dhe trajtimi i individualizuar në tërësi, jo vetëm i rënies së flokut dhe shkaqeve, por edhe i mirëqenies së pacientit.

Diagnostikimi i llojit të alopecisë bëhet nga mjeku dermatolog, në një konsultë shumë të detajuar, në të cilën duhet t’u kushtohet vëmendje aspekteve etioptogjenike:

  • Alopeci areata
  • Alopeci difuze metabolike
  • Alopeci difuze androgjenike
  • Alopeci toksike
  • Alopeci neurologjike
  • Alopeci difuze elfuvium telogjen
  • Alopeci sekondare
  • Apo kombinimi i tyre

Klikoni ketu per te lexuar artikullin e plote

Shkruar nga Dr. Rudina Thanasi

Related News