Skip to content

Arrihet efekti i dëshiruar me kirurgjine estetike ne hunde? (shkeputur nga nje interviste) 

efektet negative të botox

Një ndërhyrje estetike e hundës, nëse dështon, një herë apo dy here, a ka vështirësi për këto lloj rastesh? Apo janë shumë, më shumë se dy herë?
Mund të përsëritet sa herë të duash, pasi të dyja materialet që përdoren edhe BOTOX edhe acidi hialuronik, janë të përkohshëm, pjesërisht.

Mendoni se arrihet efekti i dëshiruar me këtë metodë?
E arrijmë pothuajse gjithmonë. Efekti është i menjëhershëm. Pacienti e shikon rezultatin për 2-12 minuta. Është një nga procedurat estetike me nivelin më të lartë të plotësimit të pritshmërive të pacientit. Reagimi i pacientit kur shikon veten në pasqyrë, është gjithmonë – Uaaauuuuu (qesh)

Por, gjithmonë varet nga rasti, nga zgjedhja me kujdes e rasteve, nga komunikimi i drejtpërdrejt me pacientin dhe pritshmëritë realiste. Siç lart përmenda, kur shqetësimi që e sjell pacientin tek ne është i një natyre tjetër, jo thjesht estetike, apo është një deformim përtej normales, atëherë i rekomandohet pacientit një koleg i specialiteteve të mësipërme. Edhe kur nga ana funksionale ndërhyrja kirurgjikale nuk është e nevojshme, por deformimi nuk riparohet dot, thjesht me metoda joinvazive, për pacientët të cilët formën e hundës së tyre e përjetojnë si dramë, apo një block psikologjik, atëherë kirurgjia do të ishte zgjidhje. Edhe në këto raste, nëqoftëse nuk është bërë deri në moshën 25 vjeç, apo maksimumi deri në të 30-at, pas kësaj moshe është e palogjikshme. Pasi, block-u social më i fortë është deri në moshën 25 vjeç. Pas të 30-ave, edhe mjeku, edhe pacienti duhet të konshtietizojnë që ndërhyrja nuk bëhet si plotësim i dëshirës personale të pacientit. Pra, pacienti nuk e bën më ndërhyrjen për vete, por e bën për dikë tjetër dhe atëherë, nuk ka si të jetë një ndërhyrje e suksesshme, kurrë. Ndërhyrjet estetike invazive apo joinvazive kanë kuptim dhe kanë një nivel të lartë suksesi, kur pacienti i bën për t’u ndjerë më mirë me veten, për të përshtatur imazhin e brendshëm të vetvetes me pasqyrimin e tij në pasqyrë. Unë bëj një pyetësor të detajuar, shpesh, ndonjëherë edhe të përsëritur. Përpara çdo trajtimi, mjeku duhet të sigurohet që pacienti e ka kuptuar mirë, se kush është rezultati i mundshëm dhe me preferencë merr edhe kohën e duhur të informohet dhe të vendosë të bëjë trajtimin estetik. Zakonisht, pacientët tanë janë shumë të kënaqur.

Shkruar nga Dr. Rudina Thanasi

Related News