Skip to content

Mostrajtimi i nishaneve të zgjatuara, cfare shkakton?

efektet negative të botox

Mostrajtimi i këtyre nishaneve të zgjatuara çfarë mund të shkaktojë?

Absolutisht asgjë. Potenciali i tyre kancerogjen është shumë i vogël.

Shkruar nga Dr. Rudina Thanasi

Related News