Skip to content

Lythat (Nishanet e Zgjatura) a mund te hiqen me laser?

efektet negative të botox

Po me laser a mund te hiqen lythat?
Nuk do t’i rekomandoja qe nishanet e zgjatura te hiqen me laser. Ka disa dermatologë, të cilët e rekomandojnë procdurën me laser, këtu edhe nëpër botë. Por, për mendimin tim, po të kuptosh fizikë nuk është kaq korrekte, sepse me laser ti intensifikon intensitetin e një qelize, e cila është më aktive, sesa të tjerat, sepse janë qeliza virale. Specifikat e një qelize virale, po ta shikojmë në histopatologji, është qeliza “Langerhans-en”, që është një qelizë e madhe, që do të thotë, se aty ka një virus. Pikërisht prej prezencës së këtyre viruseve, të cilët janë më aktivë se qelizat e tjera, formohet tumori. Prandaj, në momentin që ti e trajton atë me laser, vërtet e heq momentalisht, por ti nuk i numëron dot qelizat virale, pasi nuk janë të dukshme. Ti krijon, mundësinë që ato: E para, të shtohen dhe e dyta, të transformohen.

Shkruar nga Dr. Rudina Thanasi

Related News