Skip to content

Rrudhat dëshmojnë vendin ku ka qenë buzëqeshja

rrudhat
“Wrinkles should merely indicate where smiles have been”
-Mark Twain
Rrudhat dëshmojnë vëndin ku ka qenë buzëqeshja!
Në një stil jete me ritëm të përshpejtuar, pa thellësi ndërveprimi human duket sikur e vetmja vlerë është paraqitja e jashtme. Po paraqitja e ardhme është e rëndësishme, është rezultati final i stilit të jetës, mendësisë dhe realizimeve.

Por, i bukur dhe i ri nuk nënkupton pa rrudha. Fëmijët kanë rrudha por nuk vrapojnë tek Dermatologu Kozmetik as Kirurgu Plastik. Një procedurë e suksesshme estetike është kur rezultati është natyral. Kur fytyra ruan aftësinë për të qeshur, për t’u habitur, pse jo dhe qarë.
Let’s think aesthethic.
Shkruar nga Dr. Rudina Thanasi

Related News