Skip to content

Sa ngjitëse është Gonorrea

gonorrea

Probabiliteti i transmetimit të gonorresë është:

Nga meshkujt tek femrat – 70%

Nga femrat tek meshkujt – 20-80%.

Respektivisht 20% në një akt të vetëm seksual dhe 80% në më shumë se tre akte seksuale.

Related News