Kursi “Fillerat Dermale ne Estetiken Faciale” perfundoi me Sukses

Më datë 6 Prill 2018 përfundoi me sukses kursi “Fillerat Dermale ne Estetiken Faciale” kurs teorik dhe Wokrshop Praktik HandsOn Pacient. Kohezgjatja ishte 9 ore. Kursi përfshiu 4 pjesë.

Pjesa e parë dhe e dytë Teori 2:30 min, Teoria e Praktikës dhe pyetje përgjigje 1:30min.

Pjesa e tretë demonstrim praktik,  Trajtimi i dy pacientëve naso labiale dhe buze nga Dr. Rudina Thanasi dhe Dr. Rubin Zhorda. Si të konceptojmë dhe trajtojmë cdo rast individualisht. Kohëzgjatja 1 ore.

Pjesa e katert: zgjati3:30 ku cdo doktorë kursant injektoi praktikisht pacient në zonen naso labial dhe injektim ne buze  nën asistimin dhe vëzhgimin e Dr. Rubin Zhorda dhe Dr. Rudina Thanasi.

Kursi u mbajt dhe u organiziua nga Grand Dental Hospital & Laborator Kursi u filmua nga Anri Shuka.

Faleminderojme të gjithë doktoret kursant dhe në vecanti doktorët nga Kosova për pjesmarrjen aktive në kurs.

Për më shumë detaje për cdo pjesë do t ju informojmë në të ardhmen.

Ju faleminderit nga Dr. Rudina Thanasi