Skip to content

Gonorrea – Të dhëna të përgjithshme

gonorrea

– Në popull gonorrea njihet si pika e mëngjesit.
– Pika e parë e mëngjesit.
– Sëmundje me transmetim seksual.
– Është shumë e përhapur tek adoleshentët dhe moshat e reja.–  Më lehtë transmetohet prej mashkullit tek femra.
– Shoqërohet shpesh me klamidia.
– Transmetohet edhe nëpërmjet puthjes.
– E patrajtuar kërcënon jetën.
– Rrit rrezikshmërinë për të kontaktuar HIV.
– Nuk e kupton dot menjëherë qe ke Gonorre
– Në shumicën e rasteve kalojnë 10-30 ditë nga marrja e sëmundjes.
– Simptomat nuk janë gjithmonë të dukshme.

Related News