Skip to content

Trajtimi i Vaginitës Kandidozike

vagina-1

Local:

 • Ovula
 • Nistatin ovula 100.000u 10 dite
 • Daktarine ovula 100 mg 2 në ditë, 7 ditë, ose 1,2 gr dozë unike, ose 200 mg 2 herë në ditë, 3 ditë

 • Kanesten ovulë 500 mg dozë unike, 100 mg në ditë 7 ditë, ose 200 mg në ditë 3 ditë
 • Ekonazol 150 mg ovula 3 ditë
 • Gyno-Travogen 1 ovul D.U.

Krem:

 • Kanesten 3 herë në ditë 21 ditë
 • Pimafucin 2 herë në ditë 21 ditë
 • Terkonazol 2 herë në ditë 21 ditë
 • Me preferencë për një rezultat deri 90%  shërim, në rastin e infektimit të parë, rekomandohet një kombinim kremërash lokalë

Trajtim i përgjithshëm:

 • Ketokonazol 500 mg në ditë 5-7 ditë, ose 200 mg në ditë 10-15 ditë
 • Flukonazol 50 mg D. U
 • Itrakonazol 200 mg në ditë 3 ditë, ose 400 mg në ditë një ditëMikonazol 900 mg dozë unike.

Related News