Skip to content

Transformimi i Lythave, ku na con?

efektet negative të botox

Transformimi i lythave, ku na çon?
Është një debat shumë i madh nëpër botë, që shpikja e vaksinës së famshme të Human Papilloma Virus, që disa prej këtyre tulpinave janë joagresive dhe disa prej këtyre tulpinave janë kancerogjene. Por, të tëra në vetvete fshehin potencialin kancerogjen, disa më latent, dmth pas 20, 30, 40 vitesh, disa më aktive. Në fakt, nuk është vërtetuar asnjëherë.

 Është parë që në tumore të caktuara si espinocelular-e, apo në lëkurë, në fytyrë, në zonat e fotoekspozuara, ose në mitër, ose në mushkëri, është parë që ekzistojnë disa tulpina Human papilloma Virus, (HPV) që janë konsideruar (pas një depistimi me njëmijë pacientë), intense kancerogjene. Megjithatë, duke u shkaktuar imunostokimi; sigurisht edhe të dhënat e histopatologjisë dhe rastet e pacientëve, në fakt është parë që: Njohim shumë pak prej këtyre viruseve dhe në ato forma të cilat ne njohim, duhet të ketë edhe mijëra të tjera, të cilat ne nuk i njohim dhe e kemi të vështirë për t’i dalluar, përveçse shikojmë që ekziston një qelizë “langerhansen”, që do të thotë ekziston një virus. Ekzistojnë edhe forma më agressive tumori si Spindle cell carcinoma, që është edhe më agresiv, sesa vetë melanoma, mund të jenë disa tulpina, HPV, të cilat deri tani konsiderohen totalisht pa potencial kancerogjen. Ndaj, unë nuk rekomandoj askënd që të mos i heqë me laser. Si fizikë e thjeshtë, mua më duket një nga gjërat më të gabueshme që mund të bësh.

Shkruar nga Dr. Rudina Thanasi

Related News