Skip to content

Çfarë efektesh negative ka injektimi me Botox (Botulinium Botox)?

efektet negative të botox

Në dozat e rekomanduara BTX nuk ka efekte sekondare të konsiderueshme sistemike, gjithashtu nuk ka as efekte sekondare të raportuara për kohë të gjatë.

Efektet e padëshiruara mund të rregullohen në seancën e dytë brenda 2 javësh.

Shkruar nga Dr. Rudina Thanasi

Related News