Skip to content

Sa kohë qëndron melazma pasi shfaqet?

melasma-img

Në rastin e shfaqjes gjatë shtatzanisë, për disa muaj deri në një vit.

Por njëherë që është shfaqur ka predispozitë nga 6-8 vjet.

Rezistentë janë ato që prodhohen nga produktet kozmetike, dhe rastet e format që kanë predispozitë të përhershme.

Shkruar nga Dr. Rudina Thanasi

Related News