Filtrumi i buzëve

Filtrumi i buzeve, shpesh i neglizhuar apo i mbi injektuar, me moshën sheshohet dhe zbehet.

Forma e filtrumit : Përgjegjëse për diferencen gjinore (femër / mashkull) në fytyrë. Jo rrallë të shtyrë nga dëshira për t’u dukur më të rinj, më të bukur të frymëzuar nga modele televizive disa pacientë insistojnë të kenë një filtrum shumë proeminent specifik mashkullor edhe kur nuk është ky qëllimi final.Continue reading