Rrudhat dëshmojnë vendin ku ka qenë buzëqeshja

rrudhat
“Wrinkles should merely indicate where smiles have been”
-Mark Twain
Rrudhat dëshmojnë vëndin ku ka qenë buzëqeshja!
Në një stil jete me ritëm të përshpejtuar, pa thellësi ndërveprimi human duket sikur e vetmja vlerë është paraqitja e jashtme. Po paraqitja e ardhme është e rëndësishme, është rezultati final i stilit të jetës, mendësisë dhe realizimeve.

Continue reading