Lipoliza per dobesim

Foto para dhe pas nje seance lipolize , mezoterapi per dobësim. Tani që vera dhe sezoni plazhit po afron, kanë filluar trajtimet per dobesim. Lipoliza është shume efikase dhe rezultatet janë të dukshme me sy të lirë si në pozën e mësipërme. Rekomandohet të shoqerohet për një efekt më të mirë me sport dhe rregjim ushqimi te shëndetshëm. Në rastin e mësipërm janë përdorur 2 koktejle lipolize me kosto 100.000 lek të vjetra koktejl. Efekte sekondare skuqje enjtje pikablu dhe një sensacion rendese, nxehtesi në zonen e injektuar, në mëngjes . Të gjitha reagime normale.